Sertifikat

Holdbarhetsklasse 1 og bruksklasse 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

Reaksjon på brann (terrassebord)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

Sklisikkerhet

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

Reaksjon på brann (vegg)

Utslipp av formaldehyd

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission